Umetanje navoja žice 'tehnologija otkrivanja instalacije

1. Otkrivanje slavine: Kada se koristi slavine za dodirivanje provrta za vijke, slavine se ne mogu ozbiljno nositi;

2. tehnologija otkrivanja rupice na dnu navoja: upotrijebite mjerač čepova za detekciju preciznosti unutarnjeg navoja rupa dna. Mjerač čepova je podijeljen na opće pravilo i zaustavni mjerač. Kada se ispitivanje proširi, regulacija prolaza može se prenijeti, a zaustavni mjerač može se zaustaviti. Dno rupe za vijke također je kvalificirano za navoj. Ako regulacija prolaza nije dostupna, mjerač za zaustavljanje označava da je rupica na dnu bezuvjetna.

3. Je li žica za žičane navoje sukladna specifikacijama rupe za vijke.

4. Tip ključa mora odgovarati umetku s navojem.