Umetanje niti najbolje će pomoći prevenciji virusa

Raduje se zajedničkim naporima ljudi svijeta u što ranijem prevladavanju novog virusa krune; Učinit ćemo najbolje 0010010 nbsp; ,